top of page

Een nieuwe start vanuit mijn HART

Het post-relationele rouwtraject voor ex-partners en kinderen na de scheiding

Een scheiding is een van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen. Tijdens het scheidingsproces is het dan ook van belang aandacht te hebben voor emotionele verwerking. Ex-partners en kinderen hebben hierin ieder een eigen rouwproces. Hoe iedere fase daarin wordt doorlopen is bepalend voor de daarop volgende fasen. Door emotionele verwerking bouw je een steviger fundament om in de volgende fasen om te kunnen gaan met veranderingen en tot gezamenlijk afspraken te kunnen komen. Wanneer ex-partners het rouwproces om hun voorbije relatie goed hebben doorlopen, zullen zij als ouders emotioneel beschikbaar kunnen zijn voor hun kind en ervaart het kind de ruimte voor zijn eigen rouwproces.

De SCHIPbehandelaar (Willemijn) en Kindbehartiger (Iris) ondersteunen ex-partners en kinderen in het rouwproces van de scheiding. Aan de hand van het HART model (Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid en Toekomst) krijgen ex-partners en kinderen inzicht in wat er verloren is gegaan door de scheiding (of al eerder in de relatie), hun zelfbeeld, pijnpunten en visie op de toekomst. Vanuit de wens om zowel ouders als het kind een plek te bieden voor rouw en verlies, is de SCHIP-aanpak met de Beroepsorganisatie Kindbehartiger de samenwerkingspilot ‘Een nieuwe start vanuit mijn HART’ gestart, waarbij ex-partners gemiddeld 12-15 sessies (1,5 uur) bij de SCHIPbehandelaar en het kind 5 sessies (1 uur) bij de Kindbehartiger hebben.

De SCHIPbehandelaar kijkt met de ex-partners terug op de voorbije relatie, de verliezen die hebben plaatsgevonden en de ontstane conflicten. In het SCHIPtraject werken de (ex-)partners actief aan het afhechten van de relatie, met als doel om uiteindelijk verder te kunnen in hun ‘nieuwe’ relatie, namelijk als partners in ouderschap. De Kindbehartiger biedt het kind een eigen plek voor rouw en verlies, waarbij het kind zich kan uitdrukken met non-verbale spelmethodieken. Ouders krijgen advies van de Kindbehartiger met concrete, praktische handvatten over wat het kind nodig heeft. Zo komt ieder gezinslid toe aan het eigen rouwproces en kan een belangrijke overgangsfase in het leven aandacht krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_8417.jpg

Wij, Willemijn en Iris, bieden dit gezamenlijke traject aan. De ervaring leert dat na het doorlopen van het SCHIPtraject, de ex-partners makkelijker tot goede afspraken kunnen komen, ook over de kinderen. De bijzondere voorwaarde aan het SCHIPtraject is wel, dat de kinderen hier volledig buiten worden gehouden. Willemijn kreeg regelmatig de vraag wie er dan kon zijn voor het kind.

Iris is Kindbehartiger (https://iriskindbehartiging.com) en opgeleid in werken met kinderen in een scheidingssituatie en scheidingscoaching voor ouders. Vanuit de verschillende opleidingen heeft zij kennis van het rouwproces bij ouders én het kind, van waaruit de wens voor samenwerking met de SCHIPaanpak is ontstaan. 

Tarief

  • Tarief SCHIPaanpak: 121 euro per uur incl. BTW (intake: 90 euro)

  • Trajectprijs Kindbehartiger: 750 euro per kind (kennismaking & intake met ouders, 5 kindsessies, advies op maat, adviesgesprek met ouders)

In de regel worden de kosten op 50/50 basis door beide ouders voldaan. De betalingstermijn van de facturen bedraagt twee weken na de factuurdatum

bottom of page